สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี 197/2 ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์ : 0-7346-0281 ต่อ 18 แฟกซ์ : 0-7346-0281 E-mail : ptn@doe.go.th
  หน้าหลัก
 
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ภารกิจ
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
แผนที่หน่วยงาน
  การให้บริการ
 
บริการจัดหางานในประเทศ
บริการจัดหางานต่างประเทศ
แนะแนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าว
คุ้มครองคนหางาน
  ตำแหน่งงานว่าง
 
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งงานว่างราชการ
ตำแหน่งานว่างเอกชน
ตำแหน่งงานคนพิการ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
มาตรา 7
มาตรา 9
  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปัตตานี
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดปัตตานี
  แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพออนไลน์
 
แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
  ปฏิทินการจัดงานนัดพบแรงงานประจำปี2557
 

ครั้งที่

วันที่

สถานที่

1

17/12/2556

สนง.จัดหางานจังหวัดปัตตานี

2

13/02/2557

หน้านอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

3

20/06/2557

สนงจัดหางาานจังหวัดปัตตานี

  ลิ้งเชื่อมโยงภายนอก
 
กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
E-Labour
จังหวัดปัตตานี
ตลาดงานกรมจัด
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานีจัดทำโดย © สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี _COPYRIGHT2

เขียนเมื่อ: 2013-08-06 (4862 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

จัดทำ พัฒนา ปรับปรุงโดย งานประชาสัมพันธ์    สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
ควรตั้งค่าความละเอียดเป็น 1024 x 768

สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี  197/2 ถนนสวนสมเด็จ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 0-7346-0281 ต่อ 18 แฟกซ์ : 0-7346-0281 E-mail : ptn@doe.go.th